Список родительского комитета по классам

<strong>Sostav roditelskogo komiteta po klassam&nbsp;v 2017-2018 uchebnom godu</strong>

<strong>1a klass (klassnyy rukovoditel Zygalova Yu.A.)</strong>

<ol>
<li>Kopylova K.V.- predsedatel</li>
<li>Masyukova E.Yu.</li>
</ol>

<strong>1b klass (klassnyy rukovoditel Grishchenko S.F.)</strong>

<ol>
<li>Golovina N.V. - predsedatel</li>
<li>Predeina T.S.</li>
</ol>

<strong>2a klass (klassnyy rukovoditel Kurilova S.V.)</strong>

<ol>
<li>Alfereva S.I. - predsedatel</li>
<li>Besaeva V.A.</li>
</ol>

<strong>2b klass (klassnyy rukovoditel Grigorenko M.S.)</strong>

<ol>
<li>Tkachenko S.T. - predsedatel</li>
<li>Zharkova T.A.</li>
</ol>

<strong>3 &nbsp;klass (klassnyy rukovoditel Karieva O.N.)</strong>

<ol>
<li>Shepeleva N.N. - predsedatel</li>
<li>Mashenceva M.V.</li>
<li>Kolesova K.V.</li>
</ol>

<strong>4 a klass (klassnyy rukovoditel Katkova T.V.)</strong>

<ol>
<li>Zhizherina V.P. - predsedatel</li>
<li>Dryaeva M.B.</li>
<li>Kamynina N.P.</li>
</ol>

<strong>4b klass (klassnyy rukovoditel Stacenko M.Yu.)</strong>

<ol>
<li>Zaharova N.V. - predsedatel</li>
<li>Blizhenceva E.V.</li>
<li>Grishchenko E.V.</li>
</ol>

<strong>5 a klass (klassnyy rukovoditel Harchenko A.A.)</strong>

<ol>
<li>Sivceva A.E. - predsedatel</li>
<li>Egiyanc N.V.</li>
<li>Shopina E.A.</li>
</ol>

<strong>5 b klass (klassnyy rukovoditel Tkachenko A.S.)</strong>

<ol>
<li>Toporkova E.V. - predsedatel</li>
<li>Smirnova I.Yu.</li>
</ol>

<strong>6 klass (klassnyy rukovoditel Cyganceva I.A.)</strong>

<ol>
<li>Gorina N.V. - predsedatel</li>
<li>Rybnova I.E.</li>
<li>Volmar A.S.</li>
</ol>

<strong>7 klass (klassnyy rukovoditel Lomakina T.A.)</strong>

<ol>
<li>Puchkareva S.N. - predsedatel</li>
<li>Pshenichnaya E.V.</li>
</ol>

<strong>8 klass (klassnyy rukovoditel Esaulova V.A.)</strong>

<ol>
<li>Geyko A.M.. - predsedatel</li>
<li>Magomedova P.I.</li>
</ol>

<strong>9 klass (klassnyy rukovoditel Buchneva N.S.)</strong>

<ol>
<li>Dzhenetova N.Yu. - predsedatel</li>
<li>Filatova N.A.</li>
<li>Alfereva E.E.</li>
<li>Kucherova T.V.</li>
</ol>

<strong>10 klass (klassnyy rukovoditel Persianova I.M.)</strong>

<ol>
<li>Avilova L.E. - predsedatel</li>
<li>Sinicyna S.I.</li>
<li>Hrapenko A.V.</li>
</ol>

<strong>11 klass &nbsp;(klassnyy rukovoditel Kamalova L.P.)</strong>

<ol>
<li>Platonova V.V.- predsedatel</li>
<li>Ponamareva G.V.</li>
<li>Gushchina I.N.</li>
</ol>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

ВложениеРазмер
Файл sostav_roditelskogo_komiteta_v_2017-2018_uchebnom_godu.docx18.83 КБ